201819T13_M3158: 2 Sept 2019 - 10 Jan 2020 - 5 ECTS (UWS)
Skill Level: Beginner

201819T13_M3418: 2 Sept 2019 - 10 Jan 2020 - 5 ECTS (ES)

Skill Level: Beginner

201718_M2744

04 Sept 2017 - 12 Jan 2018

(ECTS pending - WM programme)

Skill Level: Beginner

201819T13_M3306: 2 Sep 2019 - 22 Nov 2019 .. ECTS pending (UWS)

Skill Level: Beginner
201819T13_M33662 Sept 2019 - 10 Jan 2020 .. 5 ECTS (ES)

Skill Level: Beginner
201920T13_M3150: .. 2 Sep 2019 - 14 Feb 2020 .. 6 ECTS (UWS)

Skill Level: Beginner

201819T13_M3206: .. 2 Sept 2018 - 10 Jan 2020 .. 5 ECTS (ES)

Skill Level: Beginner

201819T13_M3459: .. 2 September 2019 - 10 January 2020 .. 5 ECTS (UWS)

Skill Level: Beginner

201819T14_M3247: 20 Sept 2019 - 21 Feb 2019 - no ECTS (UWS)

Skill Level: Beginner

201819T08_M3444

 06 May 2019 -  06 Sept 2019

(5 ECTS - ES programme)

Skill Level: Beginner

201819T03_M3115

07 Jan 2020 - 10 May 2020

(5 ECTS - UWS programme)

Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner

201819T03_M3294

07 Jan 2019 - 10 May 2019

(5 ECTS - UWS programme)

Skill Level: Beginner

201819T06_M3442: .. 4 March - 28 June 2019 .. ECTS pending (WMG)

Skill Level: Beginner
201819T13_M3458:

2 September 2019 - 10 January 2020
5 ECTS (UWS)
Skill Level: Beginner